IMG_1378-new

Cao Như Ngọc

Consultant

———————————————–

Trước khi gia nhập HVP Lawyer, Ngọc đã từng làm việc tại các công ty của nước ngoài. Hiện tại, Ngọc được giao phụ trách lĩnh vực kế toán, tài chính và lao động.