Hoang Thi Nga

Hoàng Thị Nga

Legal Consultant

————————————————

Hoàng Thị Nga tốt nghiệp Đại học Kinh tế Luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và gia nhập HVP Lawyer năm 2017. Nga được giao phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý về tài chính và ngân hàng.