Bất Động Sản và Xây Dựng

Chúng tôi đưa ra các sáng kiến và giải pháp pháp lý mang tính thực tiễn cho nhiều bên tham gia trong tất cả các loại hình giao dịch bất động sản bao gồm các thương vụ mua bán & sáp nhập, phát triển khách sạn và khu nghỉ dưỡng, đầu tư, cấp vốn, xây dựng, phát triển, giải quyết tranh chấp. Khách hàng của chúng tôi tham gia vào các thương vụ phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam, và bao gồm các công ty phát triển bất động sản, các tập đoàn quốc tế, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên cho vay, các công ty nước ngoài và các doanh nghiệp nhà nước.

Hiện bình luận