Thương mại và hàng hóa

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Thương mại và hàng hóa

Dịch vụ pháp lý về Thương Mại và Hàng Hóa của HVP Lawyer gồm:

  • Tư vấn cấu trúc thương mại, các quy định về lưu thông, xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa;
  • Thực hiện các thủ tục xin cấp visa và đăng ký lưu hành sản phẩm;
  • Soạn thảo và tra soát các hợp đồng mua bán hàng hóa và kinh doanh thương mại;
  • Xác định cơ cấu giá, định giá hải quan và các quy định về thuế xuất nhập khẩu, chuyển giá;
  • Tư vấn về các hoạt động đấu giá, đấu thầu, và triển khai các hoạt động thương mại;
  • Tham gia giải quyết các tranh chấp, v.v..
Hiện bình luận