TRÁCH NHIỆM

Trang chủ » TRÁCH NHIỆM

Luôn là một trong những thành viên tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi có các quan điểm tiến bộ và tính táo bạo trong việc áp dụng các sáng kiến mới, và chúng tôi rất coi trọng sự khác biệt đó. HVP Lawyer tích cực tham gia ủng hộ các tổ chức từ thiện địa phương, trường học, sự kiện văn hóa, sự kiện thể thao và sẽ cố gắng đóng góp vào sự thành công của các hoạt động này.

Chương trình Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Cộng Đồng của chúng tôi, “HVP Lawyer Foundation”, là một bằng chứng về sự cam kết của chúng tôi với xã hội, và cho phép chúng tôi tạo dựng các giá trị xã hội và cộng đồng của mình trong công việc hàng ngày của chúng tôi.

Toàn bộ nhân viên cam kết sẽ mang đến một sự khác biệt tích cực cho cuộc sống của những người kém may mắn, và cam kết của chúng tôi với cộng đồng cũng sẽ ngày càng nâng cao cùng với sự phát triển của công ty.

Hiện bình luận