Tài chính và thuế

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Tài chính và thuế

Dịch vụ pháp lý về Tài chính và Thuế của HVP Lawyer gồm:

  • Đưa ra các ý kiến và tư vấn pháp lý về thuế và tài chính;
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý về khai báo, khấu trừ, hoàn thuế và quyết toán thuế;
  • Xác định các ưu đãi về tài chính cho doanh nghiệp;
  • Thực hiện các dịch vụ pháp lý về ký quỹ và đại lý tài sản bảo đảm;
  • Liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc pháp lý, v.v..
Hiện bình luận