Bất động sản và xây dựng

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Bất động sản và xây dựng

Dịch vụ pháp lý về Bất Động Sản và Xây Dựng của HVP Lawyer gồm:

  • Thực hiện các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, giấy phép xây dựng, hoàn công và giấy chứng nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu bất động sản;
  • Xin chấp thuận địa điểm, giao, thuê, cho thuê lại và chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Soạn thảo các hợp đồng hợp tác, và các tài liệu liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản;
  • Đưa ra các ý kiến và tư vấn pháp lý;
  • Xác định các ưu đãi liên quan đến các nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
  • Xin các loại giấy phép cho nhà thầu nước ngoài, giấy chứng nhận và giấy phép cho các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh có điều kiện;
  • Thu xếp vốn cho dự án bất động sản.
Hiện bình luận