Sở hữu trí tuệ

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ pháp lý về Sở Hữu Trí Tuệ của HVP Lawyer gồm:

  • Đăng ký nhãn hiệu, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế;
  • Tra cứu và tư vấn chuẩn bị hồ sơ;
  • Chuyển nhượng và cấp mới;
  • Li xăng, nhượng quyền, chuyển giao công nghệ và các hợp đồng về sở hữu trí tuệ;
  • Chống hàng nhái, hàng giả;
  • Thực thi các quyền sở hữu trí tuệ;
  • Quản lý danh mục IP.
Hiện bình luận