Dịch vụ giấy phép

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Dịch vụ giấy phép

Dịch vụ pháp lý về Giấy Phép của HVP Lawyer gồm:

  • Hoàn tất bộ hồ sơ cấp phép gồm đơn đăng ký cấp phép, điều lệ công ty, luận chứng kinh tế kỹ thuật, báo cáo khả thi, v.v., để có được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các loại giấy phép khác;
  • Làm việc với các cơ quan chức năng để xin chấp thuận địa điểm và điều kiện của dự án;
  • Tư vấn các vấn đề về kinh doanh có điều kiện và đưa ra các ý kiến pháp lý, v.v..
Hiện bình luận