Le Thi Hong Tham - Copy

Lê Thị Hồng Thắm

Lawyer

———————————
Luật sư Thắm đã tốt nghiệp Trường Đại học Kinh Tế – Luật năm 2011 và tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh. Thắm hiện là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

Trước khi gia nhập HVP Lawyer, Thắm đã từng làm cố vấn pháp lý cho 2 công ty luật hàng đầu của Việt Nam và một công ty tư vấn tài chính hàng đầu của Nhật Bản.

Tại HVP Lawyer, Thắm phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý về cấp phép đầu tư, hoạt động doanh nghiệp, hợp nhất sáp nhập.