Nha Thu (2)

Nguyễn Nhã Thu

Lawyer

———————————————

Nguyễn Nhã Thu đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm công việc tư vấn pháp lý. Trước khi gia nhập HVP Lawyer, Thu đã từng làm luật sư nội bộ cho nhiều tổ chức tài chính lớn.

Tại HVP Lawyer, Thu phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý về tài chính ngân hàng, đầu tư và chứng khoán.