IMG_MR. DONG - Copy

Nguyễn Văn Đông

Senior Consultant

———————————————

Nguyễn Văn Đông có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A, tài chính doanh nghiệp và chứng khoán. Đông là thạc sĩ ngành tài chính và ngân hàng.

Tại HVP Lawyer, Đông phụ trách công việc phát triển kinh doanh, M&A, tài chính doanh nghiệp và chứng khoán. Đông đã từng tư vấn thành công nhiều vụ M&A như:

Bán khách sạn 03 sao tại Nha Trang cho nhà đầu tư Nhật Bản.

Bán công ty bao bì giấy cho nhà đầu tư Thái Lan.

Sáp nhập 02 công ty thủy sản  tại Bạc Lieu.

Sáp nhập 02 công ty cấp nước tại Cần Thơ.

Thẩm định chi tiết công ty sản xuất đồ gỗ tại TP.HCM.

Mua lại cổ phần từ cổ đông nước ngoài cho 01 Tập đoàn sản xuất sản phẩm dinh dưỡng tại TP. HCM.

Tái cấu trúc và tìm kiếm thành công đối tác chiến lược cho Tập đoàn sản xuất gạch men tại Đồng Nai.