Thuy-NEW

Trịnh Thu Thủy

Senior Associate

———————————————————–

Trịnh Thu Thủy đã có trên 7 năm kinh nghiệm làm công việc tư vấn pháp lý. Trước khi gia nhập HVP Lawyer, Thủy đã từng làm luật sư cho một công ty luật quốc tế của Hàn Quốc và một tập đoàn viễn thông hàng đầu của Việt Nam.

Tại HVP Lawyer, Thủy phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý về đầu tư, hoạt động doanh nghiệp, thương mại và giải quyết tranh chấp.