Bất Động Sản và Xây Dựng

Chúng tôi đưa ra các sáng kiến và giải pháp pháp lý mang tính thực tiễn cho nhiều bên tham gia trong tất cả các loại hình giao dịch bất động sản bao gồm các thương vụ mua bán & sáp nhập, phát triển khách sạn và khu nghỉ dưỡng, đầu tư, cấp vốn, xây dựng, phát triển, giải quyết tranh chấp. Khách hàng của chúng tôi tham gia vào các thương vụ phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam, và bao gồm các công ty phát triển bất động sản, các tập đoàn quốc tế, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên cho vay, các công ty nước ngoài và các doanh nghiệp nhà nước.

RECRUITMENT

HVP Lawyer is seeking applicants as follows:

A.   PARTNERS

Job descriptions:

 • Seeking, building and maintaining relationship with clients;
 • Managing subordinates;
 • Finalizing legal advices/opinions;
 • Reviewing/commenting on contracts and other legal documents;
 • Representing clients in litigation cases;
 • Liaising with related parties to fulfill jobs.

Requirements:

 • At least 5-year working experiences at leading law firms or law offices;
 • Good English skill is a must;
 • Experiences on banking, real estate and licensing procedures are prioritized.

Income: Negotiable

B.  SENIOR LAWYERS

Job descriptions:

 • Finalizing legal advices/opinions;
 • Reviewing/commenting on contracts and other legal documents;
 • Representing clients in litigation cases;
 • Liaising with related parties to fulfill assigned jobs; and
 • To be recommended as the firm’s partner if good performance.

Requirements:

 • At least 2-year working experiences at remarkable law firms or law offices;
 • Good English skill is a must;
 • Experiences on banking, real estate, litigation and licensing procedures are prioritized.

Salary + Bonus: Negotiable

C.  LEGAL CONSULTANTS/ ASSOCIATES

Job descriptions:

 • Taking laws search and giving legal advices/opinions;
 • Drafting, reviewing/commenting on contracts and other legal documents;
 • Completing and lodging application dossiers to competent authorities; and
 • Liaising with related parties to fulfill assigned jobs.

Requirements:

 • At least 1-year working experience at law firm or law office;
 • Good English skill is a must;
 • Experiences on banking, real estate and licensing procedures are prioritized.

Salary: Negotiable

CONTACT: CV should be sent via email address: luatsuphung@hvplawyer.com