Đầu tư và M&A

Nhóm phụ trách Đầu tư và M&A của HVP Lawyer tư vấn cho các công ty hàng đầu trong nước và quốc tế liên quan đến đến hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn và sự am hiểu về pháp luật và thương mại sắc bén trên phạm vi rộng lớn về các ngành bất động sản, giáo dục, dịch vụ tài chính ngân hàng, hàng tiêu dùng nhanh, khách sạn và du lịch, bảo hiểm, sản xuất, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và viễn thông. Chúng tôi được đánh giá cao là một trong những công ty luật hàng đầu về lĩnh vực mua bán và sáp nhập tại Việt Nam. Chúng tôi cũng thường xuyên tư vấn về tất cả các loại hợp đồng thương mại, và xem xét các hợp đồng này từ cả góc độ pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật nước ngoài theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo vệ tốt nhất các lợi ích của khách hàng.

Hiện bình luận