Ngân hàng và Chứng khoán

HVP Lawyer có kinh nghiệm rất sâu sắc về lĩnh vực ngân hàng và tài chính, không chỉ riêng ở khía cạnh pháp lý mà còn ở khía cạnh am hiểu về những đặc thù kinh doanh của ngành này.
HVP Lawyer hiện đang là luật sư thường xuyên của nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu. Các sản phẩm và dịch vụ pháp lý của chúng tôi rất đa dạng bao gồm: việc cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý; soạn thảo hợp đồng như hợp đồng cho vay hợp vốn, hợp đồng bảo đảm, etc.; xử lý và thu hồi nợ; xin cấp giấy phép, miễn giảm và hưởng các ưu đãi về tài chính; soạn thảo các quy trình, quy định hoạt động; lập báo cáo thẩm định chi tiết về pháp lý; liên hệ làm việc với các đơn vị có liên quan để giải quyết các khó khăn về pháp lý cho khách hàng, v.v..

Hiện bình luận