04 - Copy

Bùi Trung Hiệp

Lawyer

————————————————————

Bùi Trung hiệp đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm công việc tư vấn pháp lý. Hiệp đã từng làm luật sư nội bộ cho nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Tại HVP Lawyer, Hiệp phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý về hoạt động doanh nghiệp, tài chính và giải quyết tranh chấp.