Huynh Van Phung

Huỳnh Văn Phùng

Partner

……………………………………………………..

Huỳnh Văn Phùng tốt nghiệp Đại học Luật và Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002.

Mặc dù có định hướng nghề nghiệp là luật sư nhưng Phùng thích lĩnh vực tài chính ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Phùng đã dành rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu thực tiễn, theo dõi các thông tin và sự kiện về các lĩnh vực này.

Trước khi gia nhập HVP Lawyer, Phùng trải qua thời gian làm việc tại 4 ngân hàng hàng đầu của nước ngoài và của Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, Phùng đã làm nhiều vị trí chuyên môn trong ngân hàng như trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp (phụ trách các quan hệ với khách hàng, thẩm định tín dụng, lập tờ trình cấp tín dụng, theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu KPI cho bộ phận kinh doanh, v.v..), thành viên hội đồng tín dụng trụ sở chính ngân hàng, trưởng phòng pháp chế và phó phòng quản lý rủi ro trụ sở chính ngân hàng.

Khi quay trở lại nghề luật sư, Phùng đã có thời gian làm việc tại 2 công ty luật hàng đầu của Việt Nam và một công ty luật quốc tế của Singapore.

Tại HVP Lawyer, Phùng thực hiện công việc điều hành chung và Phùng luôn có được sự hỗ trợ rất hiệu quả từ các luật sư thành viên khác.