Nguyễn Như Ý

Legal Consultant

————————————————

Nguyễn Như Ý tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và gia nhập HVP Lawyer năm 2018. Như Ý được giao phụ trách lĩnh vực tư vấn pháp lý về thương mại.