Thu Xếp Vốn

Nền kinh tế Việt Nam hiện đang trên đà phát triển, dẫn đến việc quy mô nguồn vốn cho các giao dịch kinh doanh thương mại.
Với thâm niên và kinh nghiệm làm việc với các tổ chức tài chính hàng đầu, chúng tôi sẵn sàng trực tiếp hay gián tiếp thực hiện các dịch vụ nhằm giúp khách hàng có được nguồn vốn, có cơ sở pháp lý và đẩy nhanh tiến trình huy động vốn từ các kênh vay mượn trong và ngoài nước, phát hành trái phiếu, cổ phiếu, vốn góp và ứng trước.

Hiện bình luận